Türkiye’de yaşayan Azerbaycan Türkleri çalıştayının sonuç bildirgesi açıklandı

“Türkiye'de Yaşayan Azerbaycan Türklerinin, Birlik ve Dayanışma Çalıştayı”nın sonuç bildirgesi açıklandı.

Türkiye’de yaşayan Azerbaycan Türkleri çalıştayının sonuç bildirgesi açıklandı
Türkiye’de yaşayan Azerbaycan Türkleri çalıştayının sonuç bildirgesi açıklandı Yalçın AKBULUT
Bu içerik 77 kez okundu.

Ercüment DAŞDELEN

Bildirgede, “Bizler; son iki yüz yılda çeşitli dönemlerde; Azerbaycan Kültürel Coğrafyasından gelmiş ve Türkiye’de yaşayan “Azerbaycan Türkleri” olarak oluşturduğumuz bu çalıştay sonucunda, mutabık kaldığımız aşağıdaki görüşlerimizi Türkiye ve Azerbaycan kamuoyu başta olmak üzere tüm dünya kamuoyu ile paylaşırız” denildi.

Çalıştay düzenleme komitesi tarafından kamuoyu ile paylaşılan bildirge şöyle:

•Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının başlangıç kısmında yer alan kuruluş felsefesine, kurucu iradesine ve Anayasanın ilk 4 maddesinde hayat bulan devletin şekli, cumhuriyetin nitelikleri ve bunların değişmezliğine, TÜRKİYE’nin ÜLKESİ VE MİLLETİ İLE BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜNE koşulsuz bağlılığımızı bir kez daha yüksek sesle kabul ve beyan ederiz.

•Hangi dönemde ve koşulda gelmiş olursa olsun, vatandaşlık şartına bakmaksızın, Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlığından ayrı olarak çeşitli ülkelerde yaşayan Azerbaycan Türklerinin de Azerbaycan Türklüğünün ve Türkiye Türklüğünün ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul, beyan ve talep ederiz.

•Azerbaycan Devletinin toprak bütünlüğünün, egemenlik haklarının ihlal edilmesini red ederiz. Her ne ad ile olursa olsun, Azerbaycan topraklarında, Azerbaycan Halkının iradesi dışında siyasi veya idari yönden sözde yönetimler oluşturmuş yabancı unsurların bir an önce sonlandırılmasını, özellikle Karabağ’ın Dağlık bölümünde de, Azerbaycan Devlet Egemenliğinin zaman geçirilmeden sağlanmasını talep ederiz.

•Uluslararası kamuoyunda, Ermeni sorunu ile ilgili Türkiye-Azerbaycan mutlaka işbirliği sağlamalı ve birlikte çalışmalı.

•Türkiye ve Azerbaycan arasında var olan özellikle Sosyal Güvenlik, çalışma izni, oturma izni çifte vergilendirme gibi teknik sorunların bir an önce giderilmesini talep ederiz.

•Eğitim ve karşılıklılık gözetilerek her bireyin kendi ülkesindeki çalışmalarının emeklilikte gözetilmesi gibi teknik sorunların Türk Soylu'luk esası çerçevesinde çözümlenmesini talep ediyoruz.

•Gençlerimiz ve kadınlarımızın daha aktif olarak çalışmalara katılımlarının sağlanması hususunda alt yapı çalışmaları yapılması,

•Ülkemizin en ücra köşelerinde bulunan kardeşlerimizle çok sıkı ilişkiler kurulması ve birlik ve dayanışmanın en üst seviyede devamının sağlanması,

•Siyasetle ilgili çalışmalar yapan mensuplarımızın maddi ve manevi olarak tam olarak desteklenmesi,

•İşadamlarımız ve diğer meslek gruplarımız arasında ilişkilerin geliştirilmesi,

•Mensuplarımızla ilgili olarak geniş bir yelpazede rehber veya bilgi bankası oluşturulması, teknik ve teknolojik bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması,

Çalıştayımızın ortak idaresidir.

Ermeni meselesi konusunda;

Ermeni diasporasının asılsız iddialarına cevap vermek yerine;

•Başta Hocalı olmak üzere, Anadolu’da ve Azerbaycan’ın muhtelif yerlerinde Ermeni Çetelerin yaptığı Katliamları, Soykırımı ortak tezimiz olarak dünya kamuoyuna sunmalıyız.

•Tarihi Batı Azerbaycan olarak bilinen Ermenistan ve dolayısı ile REVAN konusunda Anadolu insanımızı aydınlatma çalışması yapılmalı.

•Devletimizin ve Azerbaycan'ımızın uluslararası hukuk mücadelesine her anlamda destek vermek temel görevimizdir.

•Bunun için STK’lar, Akademisyenler hızlı bir şekilde organize olmalı ve siyaset kurumuna yön verecek çalışmaları yapmalıdır.

•Son dönemde yaşanan Filistin- İsrail meselesinde olduğu gibi, iki halkı ayrıştıracak, tarafgirliğe meydan verecek gelişmelere karşı Devletlerimizin her zamankinden daha çok görüş birliği mesajları vermelerini talep ederiz.

•Türkiye’de var olan STK’larımızın güç birliğini, ortak amaç doğrultusunda hareket etmelerini ve aralarındaki koordinasyonu sağlamak üzere ;

•Yeni bir Kurumsal Yapıya İhtiyaç olduğu konusunda çalıştayımız fikir birliğine varmıştır.

•Merkezi bir Çatı Teşkilatının Kurulması Çalıştayın kararı ile uygun görülmüş olup, yeni Kurumsal yapının Konfederasyon olarak kurulması hususunda bir “Müheşebbis” heyetinin oluşturulması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda, Bağımsız Dernekleri Mevcut Federasyonlara, Federasyonları ise kurulacak Konfederasyona katılmaya davet ediyoruz.

•Yeni Merkezi yapının, Derneklerin dışında, iş dünyasını, medya yapılanmasını ve akademisyenleri kapsayacak şekilde bir örgütlenme biçiminde oluşturulması çalıştayın ortak iradesi olarak kabul görmüştür.

•İzlenecek takvim ve yol haritası konusunda çalıştayın kurumsal paydaşlarının ortak hareket etmesi kararlaştırılmıştır.

Türkiye’de yaşayan Azerbaycan Türklerinin Birliği; Türkiye Cumhuriyetinin ve Azerbaycan Cumhuriyetinin var olan  kardeşlik ve dostluk bağlarının sigortasıdır.  Bakü ile Ankara’yı bir sayan, her ikisini de Başkent kabul eden anlayış, Azerbaycan Türklüğünün Anadolu da kendisini, “unsur-i asli” saymasının somutlaşmış ifadesidir.

Bizler, koşulsuz Devletimizin ve Milletimizin emrindeyiz. Hiçbir siyasi çizginin yanında olmadığımız gibi karşısında da değiliz. Bizlerin kırmızı çizgileri İlelebet Payidar kalacak Cumhuriyetimiz ve onun kuruluş felsefesidir.

Kamuoyumuza ve Dünya kamuoyuna ilan ederiz ki: Düsturumuz “Ne Mutlu Türküm Diyene” dir.”

Kaynak: Türkiye’de yaşayan Azerbaycan Türkleri çalıştayının sonuç bildirgesi açıklandı

#Azerbaycan Türkleri#
Bu Konuyu İlk Önce Sen Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Kemal Kılıçdaroğlu Kocaeli’de
Kemal Kılıçdaroğlu Kocaeli’de
Türkiye’yi Daha İyi Noktalara Taşımamız Gerekiyor
Türkiye’yi Daha İyi Noktalara Taşımamız Gerekiyor