SAĞLIKLI ÇEVRE YEŞİL ÇİZGİMİZDİR”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, “Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı, yeşil çizgimizdir” dedi. Başkan Koç konuşmasında, “Çevre politikamızın ilk amacı, ülkemizdeki insanların mutluluğudur. Doğaya saygı duyan bir yaklaşımın gündelik hayatımızı kolaylaştıracağının bilincindeyiz. Bu amaçla, temiz havamıza, temiz suyumuza, temiz toprağımıza sahip çıkacağız. İnsan sağlığını ve doğa haklarını önceleyen politikalarımızı DEVA iktidarının ilk 90 ve 360 gününde uygulamaya başlayacağız. Yaşam hakkı gereğince doğal afetler karşısında tedbirler alacağız. Tüm Türkiye’de musluk suyunu içilebilir hale getireceğiz. Musluk suyu kullanımını, ileri arıtma tesisleri aracılığı ile içilebilir hale kademeli olarak getireceğiz ve hanelerde güvenle kullanılmasını sağlayacağız. Eski su şebekelerini yenileyeceğiz. Tüm şehirlerin işlek caddelerinde hava kalitesini izleme sistemini hava kalitesi ölçüm istasyonları kuracağız. Hava kirliliği etkisinde olan kentlerimizi yeni nesil hava kalitesi ölçüm sensörleri ile donatacağız. Peyzaj alanlarında su tüketimini azaltacak çözümler geliştireceğiz ve karbon yutak alanlarını genişleteceğiz. Atık suları arıtarak tarımsal sulama, hobi bahçeleri gibi alanlarda kullanılmasının uygulamasını yaygınlaştıracağız.

 DEVA PARTİLİ BELEDİYELER

Temiz suya ve temiz havaya sahip şehirleri ödüllendireceğiz. DEVA Partili belediyelerde gürültü kirliliği ve görüntü kirliliğine karşı etkili önlemler alacağız. Belediyelerin gürültü bariyerleri yapmalarını teşvik edeceğiz. Kentlerde yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını kademeli olarak ayıracağız. Büyük yaşam sitelerinde yağmur suyu toplama ve arıtma tesisleri kuracağız. Sistemden elde edilecek suyun yeşil alanların sulaması ve günlük işlerde kullanılmasını sağlayacağız. Endemik, botanik bitki parklarının sayısını artıracağız. Çevre dostu, yeşil ve sürdürülebilir binalar yapacağız. Yeni binalara ek olarak, tüm mevcut konut, hizmet ve ticari binalarda asgari Enerji Verimliliği Kimlik Belgesi seviye gerekliliği getirerek bir enerji verimliliği atılımı başlatacağız. Bu doğrultuda; yeşil bina kriterleri, enerji tasarrufu ve ekonomik tasarruflar gereği yasal ve idari düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Mega projeleri planlarken kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte özel sektör temsilcileri ve STK’ları dâhil ederek, projeleri ortak mutabakatla hayata geçireceğiz. Yerel halkın fikrinin yansıtıldığı ve ranta izin vermeyen yeni bir sistem dönüşümü yaratacağız. Şehirlerarası yollarda, tek bir araçta birden fazla kişinin seyahat etmesi ile karbon salımını azaltan çoklu seyahat sistemini (Carpooling Sistemi) hayata geçireceğiz.

Bisikletli Yaşama Geçiş Projesi’ni başlatacağız. Kimse endişeye kapılmasın, dertler varsa DEVA’sı da var” ifadelerine yer verdi.