İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi, “Her Çocuk Özeldir” ilkesinden yola çıkarak öğrenmenin temel alındığı Reggio Emilia eğitim yaklaşımının ağırlıklı olarak uygulandığı bir kurum olarak çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi’nin eğitim anlayışının temelinde biyoçeşitliliğe sürdürülebilir ve güvenli bir şekilde yaklaşan bir topluluk yaratmak bulunuyor. Bu anlayışa uygun olarak eğitim veren öğretmen kadrosuna gerekli eğitimler verildi. Çınar Çocuk Evi’nin odak noktası, çocuklara çevreyi olumlu ve pratik bir şekilde öğreterek etkileşimi teşvik etmek.

BİLGİ VE BECERİLERİ GELİŞİYOR


İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi’nin eğitim programları çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına göre düzenlenebilen bir program.  Bu programın hedefi yaparak, yaşayarak öğrenme, öğrencilere gerçek dünyada karşılaşabilecekleri zorluklar ve problemler etrafında kurulan ilgi çekici projeler aracılığıyla bilgi ve becerileri geliştirme fırsatı vermek.

 

AYRIMCILIK YOK

Çınar Çocuk Evi, sağladığı eğitimin ayrımcılık yapmamasını ve herkesin incelemesine açık olmasını, öğrencilerin ve diğer paydaşların aktif katılımına izin vermesini sağlıyor.  Çınar Çocuk Evi’nde eğitim gören çocuklar, hakları ve kendilerini ilgilendiren tüm kararlara doğrudan ve dolaylı olarak katılma hakkına sahip. Çocukların, karar alma sürecini etkileme ve değişimi gerçekleştirme hakları bulunuyor.

 

EĞİTİM BİR BÜTÜNDÜR”

Eğitim programlarımızı 4 mevsim üzerinden ele almış bulunmaktayız, mevsimler üzerinden yola çıkmamızın en temel sebebi aslında çocuklara bağlantı kurarak öğretmeyi hedeflememizdir. Ana akım denilen alışagelmiş eğitim programlarında eğitimler birbirinden farklı şekilde anlatılır, aslında eğitim bir bütündür. Her konu birbiriyle bağlantılıdır ve her şekilde birlikte öğrenilir, biz çocuklara bunları kazandırmaya çalışıyoruz”